Declaració de tinença d'espècies invasores de particulars

Preguntes freqüents relacionades amb exemplars d’espècies catalogades com invasores en mans de particulars

 

Què és una espècie exòtica invasora?

Les espècies exòtiques invasores són aquelles d'origen al·lòcton, que arriben de la mà de l’home i que provoquen impactes o efectes negatius sobre la biodiversitat, l’economia o sobre la salut humana, entre d’altres.

Quina és la normativa específica?

  • Normativa estatal: Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.
  • Normativa comunitària: Reglament (UE) 1143/2014 de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores.

La normativa estatal obliga els propietaris d’animals catalogats com invasors a realitzar una declaració responsable a l’administració competent.

Quines espècies d’animals estan afectades?

La relació d’espècies catalogades com invasores no és una llista tancada, es va actualitzant segons avança el coneixement i els anàlisi de riscos.

Dins l’apartat web d’invasores del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) es van actualitzant les espècies catalogades:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/llista-especies-catalogades/

Quines espècies s’han de declarar?

Les espècies catalogades com invasores en mans de particulars sempre que la tinença sigui abans de la declaració d’aquestes espècies com invasores, o sigui, abans del 2 d’agost del 2013 –per les tortugues de Florida (Trachemys scripta), ossos rentadors (Procyon lotor) o les cotorres argentines (Myiopsitta monachus), entre d’altres-, el 17 de juny de 2016 per les carpes (Cyprinus carpio)  o del 29 de març de 2019 en el cas del porc vietnamita (Sus scrofa var. domestica raça vietnamita), el varà de sabana (Varanus exanthematicus), la pitó reial (Python regius) i la tortuga de la península (Pseudemys peninsularis).