VACUNACIÓ - NOVES INSTRUCCIONS

11/02/2021

El Servei Català de la Salut ens ha donat, sobtadament, noves instruccions per a la vacunació de la Covid-19 dels veterinaris.

Les persones col·legiades que vulguin vacunar-se hauran d’emplenar el següent formulari amb les vostres dades i nosaltres el remetrem al CatSalut, qui és qui gestiona els terminis de vacunació.

Podeu consultar tota la informació a l’enllaç següent: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/convocatoria/?cvp#bloc6

Per vacunar-vos, haureu de portar els documents següents:

  • Targeta sanitària individual (CIP).
  • Declaració responsable.
  • Document que acrediti que formes part d’un dels col·lectius prioritzats per a la vacunació: carnet de col·legiat o certificat del col·legi professional, contracte de treball o darrera nòmina. En cas dels autònoms, alta d’autònom o darrer rebut de cotitzacions.
  • SMS de la convocatòria: el Departament de Salut contactarà amb vosaltres un cop hagi rebut la llista amb els inscrits.

Us recordem que aquesta campanya de vacunació està destinada als ciutadans menors de 56 anys sense patologies greus i no considerats persona de risc que pertanyin als professionals dels següents col·lectius que estiguin en actiu i treballin presencialment en contacte amb pacients.

Qualsevol notificació o comunicació sanitària relacionada amb la vacunació, us serà comunicada pel Servei Català de la Salut.