TRANSMISSIÓ ELECTRÒNCIA DE DADES DE LES PRESCRIPCIONS VETERINÀRIES D'ANTIBIÒTICS

19/10/2018

El passat 21 de juny i aprofitant la classe magistral del professor Anadón sobre l’ús dels antimicrobians, des del Departament de Ramaderia de la Generalitat ens varen posar en antecedents del que ara ja es un fet, la obligació a partir del Gener 19 de comunicar les dades de les Prescripcions Veterinàries en un mòdul dins de la GTR (Gestió Telemàtica Ramadera).

Us reenviem la carta enviada del del Departament, dient-vos que estem preparant una reunió al Col·legi per a que ens presentin els detalls i aclarir els dubtes que tinguem. Us tindrem informats del dia i hora.

 

El Reial decret 191/2018, de 6 d’abril, pel qual s’estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per consum humà, estableix que a partir de 2 de gener de 2019, tots els veterinaris en exercici hauran de comunicar a la autoritat competent de les C.A. on s’ubiqui l’explotació objecte de tractament, tots els medicaments veterinaris o pinsos medicamentosos prescrits a base d’antibiòtics i destinats a animals de producció. Aquesta comunicació haurà de ser mensual.

En el cas d’antibiòtics destinats a explotacions ubicades a Catalunya, els veterinaris ens hauran de comunicar aquestes dades de les prescripcions a través d’un mòdul específic de prescripcions que hem creat dins la nostra aplicació informàtica GTR (Gestió Telemàtica Ramadera). Aquesta comunicació la podrà fer el veterinari directament o a través d’un tercer (entitat ramadera o gestor de prescripcions). L’aplicació informàtica tindrà la capacitat per connectar-se amb plataformes de prescripció per mitjans electrònics actualment en funcionament mitjançant un Servei Web d’acord al document GTR-Catàleg_Serveis_Alta_PrescripcionsVeterinàries_v1.00.

Adjuntem un document amb la informació sobre els tipus d’usuaris, tipus de comunicacions i dades a comunicar: GTR Mòdul prescripcions veterinàries v1. Tal i com veureu, aquesta aplicació s’alimenta del Nomenclàtor de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) com a eina per validar les dades que se’ns comuniquin, pel qual serà necessari que la comunicació de les dades dels antibiòtics de les prescripcions es faci d’acord a aquest Nomenclàtor.  

Us recordem que els veterinaris ens hauran de comunicar les dades de les prescripcions destinades a explotacions de Catalunya, independentment des d’on exerceixi el veterinari. Així mateix, els veterinaris que prescriguin a explotacions de Catalunya i que també prescriguin a explotacions ubicades a altres C.A. hauran de preguntar a aquella/es comunitat/es el sistema de comunicació que tenen establert per comunicar les dades relacionades amb explotacions d’aquella C.A, ja que hi ha C.A. que tenen un sistema propi com és el nostre cas i d’altres C.A. que no tenen cap sistema propi i han decidit que la comunicació de les dades es faci directament al MAPAMA mitjançant la seva aplicació Presvet.

En el cas de voler rebre informació actualitzada de l’aplicació GTR sobre el mòdul de prescripcions veterinàries podeu sol·licitar inscriure-us a la llista de distribució a medvet.daam@gencat.cat. Per a més informació o en cas de dubte també us podeu adreçar a la mateixa bústia de correu.

En cas que un veterinari, entitat ramadera o gestor de prescripcions veterinàries li interessi participar en les proves pilot que estem duent a terme que es posi en contacte amb el responsable informàtic Alejandro Cadenas acadenas@indra.es