RESULTAT ELECCIONS COVGi

18/02/2019

 

Es va presentar una única candidatura dins del període que es va tancar el passat 8 de febrer, per tant i d’acord amb l’article 29 dels nostres estatuts, va quedar proclamada la candidatura formada per:

 

President

Ramon Cedó Benet

Secretaria

Géraldine Hocsman Carmio

Tresorer

Rafael Mendieta Fiter

Vocal

Fernando Jiménez Guirado

Vocal

Antoni Margenat Luque

Vocal

Laia Borràs Catalan

Vocal

Bernat Serdà Bertran