PROPERA JORNADA FORMATIVA SOBRE L'APLICACIÓ DE LA NOVA NORMATIVA R.D. 191/2018

18/12/2018

Activitat formativa: Entrada en vigor del R.D sobre la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per consum humà

El Reial decret 191/2018, de 6 d’abril, estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per consum humà, i que a partir de 2 de gener de 2019, tots els veterinaris en exercici hauran de comunicar a la autoritat competent de les CC.AA. on s’ubiqui l’explotació objecte de tractament, tots els medicaments veterinaris o pinsos medicamentosos prescrits a base d’antibiòtics i destinats a animals de producció.

Per aquesta raó, el Col·legi de Veterinaris de Girona té previst organitzar, el proper mes de gener, una jornada formativa sobre l’aplicació de la nova normativa conjuntament amb el Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Us informarem tan bon punt tinguem la data confirmada.