OCV - PUBLICACIÓ ZOONOSIS EMERGENTS

28/10/2020

L'Organització Col·legial Veterinària-OCV acaba de començar la publicació a la seva pàgina web d'un epígraf anomenat Articles Científics, que pretén difondre continguts d'interès sobre diverses matèries, en format extens i amb rigor tècnic, per a consulta dels col·legiats i col·legiades.

El primer d'ells porta per títol "Zoonosis emergents epidèmiques i pandèmiques. Consideracions d'actualitat", i és obra dels doctors Elías Fernando Rodríguez Ferri, catedràtic emèrit de Sanitat Animal -Microbiología i Inmunología- a la Universitat de Lleó, i Luis Alberto Calvo Sáez, president del Consell General de Col·legis Veterinaris d'Espanya.

Al llarg de 38 pàgines, els autors efectuen un complet repàs per l'emergència de malalties infeccioses i zoonosis durant els últims anys, sovint amb conseqüències devastadores, com passa amb la pandèmia COVID19 produïda pel virus SARS CoV2, més que probable d’origen animal, en concret dues espècies de ratpenats.

A més, l'article destaca zoonosis emergents amb notable prevalença en les dues primeres dècades d'aquest segle, com el Zika (flavivirus), MERS CoV2, Lyssavirus tkurt, influença aviària, SARS CoV1 i SARS COV 2, en la difusió de les quals influeixen diferents factors, com el canvi climàtic, la transformació d'ecosistemes per l'home, la globalització i el comerç de determinades espècies animals.

Els autors, que també s'aturen en el moment del "salt d'espècie" per la importància del fenomen en què l'agent patogen aconsegueix un nou vector per a la seva expansió, insisteixen en la necessitat imperiosa de lluitar contra aquest desafiament sanitari i socioeconòmic des del model "One Health-Una Sola Salut", plasmada en les estratègies proposades per organitzacions com la OMS i l'OIE, fonamentalment, amb un marcat caràcter preventiu.

Trobareu l’article sobre zoonosis en el document adjunt.