NOTA INFORMATIVA CCVC SOBRE PLACA AMB CODI QR ACTIVADA_JUNY 2018

14/08/2018

Les futures remeses ja s'enviaran la carta al propietari amb la xapa QR ja activada.

La placa amb codi QR per a la identificació de les mascotes ara s’envia activada
L’alta a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) incorpora una placa amb codi QR per al collar de la mascota que,
a partir d’ara, s’envia activada per facilitar-ne l’ús. La nova placa agilitza la identificació de la mascota en cas de pèrdua, així com
el contacte amb la persona propietària.
Les altes a l’AIAC inclouen una placa amb codi QR que, a més del nom i les dades de contacte del propietari, telèfon mòbil inclòs, a partir d’ara s’envia
activada i en funcionament per facilitar-ne l’ús. La nova placa amb codi QR que s’envia a casa del responsable de l’animal, juntament a la carta de les dades
identificadores que consten a l’AIAC, respon a la voluntat del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya de millorar l’atenció i ampliar els serveis veterinaris per
als propietaris d’animals de companyia.
Els propietaris registrats que desitgin obtenir la placa amb QR han de sol·licitar un duplicat de la targeta d’identificació de l’AIAC a través de la web del Consell
(www.veterinaris.cat), mitjançant un tràmit que té un cost de tres euros. Les sol·licituds es poden tramitar per correu electrònic, correu postal o personalment
al centre veterinari o el col·legi veterinari de la demarcació.