NdP CALMA MUTACIONS CORONAVIRUS

02/12/2020

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) vol transmetre un missatge de calma davant les darreres mutacions del coronavirus. “Volem recordar que aquesta pandèmia de COVID-19 afecta principalment els humans: els animals són una víctima col·lateral de la situació”, observa el president del Consell de CCVC, Ricard Parés.

El veterinari i investigador d’IRTA-CReSA, Joaquim Segalés, ha explicat al CCVC que les noves mutacions no són més virulentes; tan sols alguna variant es contagia més ràpid. Tot i així, els coronavirus no es caracteritzen per ser especialment ràpids a l’hora de mutar comparant-los amb altres virus.

D’altra banda, també ha aclarit que els porcs no contagien el SARS-C0V-2, ja que no són susceptibles a la malaltia. Els porcs poden infectar-se de fins a sis espècies de coronavirus diferents, però cap d’aquestes és zoonòtica, és a dir, cap d'aquestes es podria transmetre de persones a animals.

El SADS-CoV és l’única de les sis espècies que podria arribar a tenir potencial zoonòtic, ja que s’ha vist en un estudi al laboratori que pot replicar en cultius primaris derivats de cèl·lules humanes. Tot i això, en un experiment es fa servir una dosi vírica infectiva molt elevada que habitualment no es correspondria amb una situació d’exposició natural.

Pots veure tota la informació en aquest vídeo o et pots llegir la notícia publicada a la web del CCVC, http://veterinaris.cat/CommonFiles/noticianopopup.asp?id=1843&keepThisxx=true&TB_iframexx=true.