INFORME DE SALUT 2017

20/12/2018

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Informe de salut 2017.

Aquest document respon al compromís del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 d’oferir un recull de les dades més rellevants de l’estat de salut a Catalunya disponibles l’any 2017 i és una eina per monitorar els objectius de salut formulats al propi Pla.

L’Informe aprofundeix en l’anàlisi i la descripció de les dades de salut i fa especial atenció en alguns dels seus determinants socials, com són la classe social i el nivell d’estudis. Addicionalment, en aquesta edició s’ha introduït la perspectiva de gènere en el procés d’elaboració.

L’Informe ha estat possible gràcies a un treball de col·laboració entre els professionals de la Direcció General de Planificació en Salut, la Secretaria de Salut Pública i el Servei Català de la Salut.