INFORMACIÓ TINENÇA PORC VIETNAMITA

01/07/2019

Reial Decret 216/2019, de 29 de març, que modifica el Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.

Arrel de qualificar al porc vietnamita com a espècie invasora us informem del nou protocol d'actuació en front aquesta espècie.
Recalquem que la responsabilitat de complir-la es del propietari.