INFORMACIÓ PEL DESPLAÇAMENT DE GOSSOS, GATS I FURES

29/03/2018

Us volem informar que s'ha afegit al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació un apartat específic sobre el Desplaçament de gossos, gats i fures entre Estats membres de la UE amb la finalitat de que particulars i veterinaris/àries clínics/ques disposin d’informació sobre aquest tema.

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/moviment-animals/animals-companyia-passaport/

Dins aquest apartat hem afegit un link al web de la Comissió, on es detallen els països que autoritzen l’entrada de gossos, gats i fures joves i sense vacunar de la ràbia, i un link al web del MAPAMA on es troba informació per al trasllats d’animals de companyia fora de la UE.

Aprofitem per comunicar-vos que el Ministeri ha elaborat unes Instruccions explicant com s’omple el Passaport de gossos, gats i fures, annexem aquest document i us informem que el podeu trobar a l’apartat corresponent al Comerç Comunitari del web del MAPAMA, concretament dins del subapartat 3. Protocolos y manuales específicos y por especies