INFLUENÇA AVIÀRIA: SITUACIÓ ACTUAL A EUROPA

11/11/2020

Davant de la situació actual de la Influença aviària a Europa, des del MAPA s’han adoptat mesures especials als municipis inclosos a les zones d’especial risc i d’especial vigilància inclosos a  l’annex II i III de l’Orde APA/2442/2006, respectivament. A continuació s’indica un resum de les mesures adoptades:

 

  • Zones d’especial risc: municipis annex II Ordre APA/2442/2006 -  Eliminar les autoritzacions excepcionals establertes a l’Ordre ARM 3301/2008 a les mesures de bioseguretat establertes a l’article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2206.

 

  • Zones d’especial vigilància: municipis annex III Ordre APA/2442/2006 -Aplicació de les mesures de bioseguretat establertes a l’article 5.2 de l’ Ordre APA/2442/2006: queda prohibida la presència d’aus de corral als centres de concentració d’animals, incloent els certàmens ramaders, exhibicions i celebracions culturals.

 

Trobareu, adjunts, la Nota del Ministeri sobre la Influença aviària a Europa i el document del MAPA de les mesures a aplicar.

Amb aquesta declaració es posen en marxa un seguit de mesures per evitar l’entrada i propagació de la Influença aviar. Els municipis catalans de l’Annex II estan a les pàgines  11 i 12 i de l’Annex III a les pàgines 22 i 23.

El més rellevant fa referència als municipis de l’annex II:

  • Queda prohibida la utilització de reclams d’Anseriformes i Charadriiformes.
  • Queda prohibida la cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral.
  • Queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire lliure.
  • L’aigua de beguda no ha de provenir de llocs on tinguin accés les aus silvestres (o en cas contrari, cal tractar-la).
  • Els dipòsits d’aigua a l’exterior s’hauran de protegir contra aus silvestres aquàtiques.
  • Prohibida la presència d’aus de corral o altres a fires, mostres, etc.