GENERALITAT DE CATALUNYA - DEP. AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

03/05/2019

Veterinaris/àries habilitats/ades a emetre atestacions sanitàries per a exportar
productes per a alimentació animal o SANDACH (excepte aquells requisits que
corresponen a actuacions de control oficial) per a qualsevol establiment ubicat a
Catalunya.