FVE

05/07/2019

Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinarios

El Reglament Europeu sobre medicaments veterinaris i la seva aplicació en els països de la Unió Europea, significa una sèrie de canvis en relació amb la situació actual; La Federació de Veterinaris Europeus (FVE), amb un bon criteri, ha elaborat un fullet explicatiu que facilita l'accessibilitat i la comprensió dels mateixos.