Feliç dia mundial del gos!

21/07/2020

Avui, dia 21 de juliol, en el dia mundial del gos, el Col·legi de Veterinaris de Girona no podia faltar a aquesta celebració atesa la importància que tenim els veterinaris, tant per a la cura d'aquests animals, com pel paper essencial en l'elaboració i implementació de polítiques per gestionar els riscos per a la salut animal. 


Els gossos porten tota la vida entre nosaltres, destacant sempre per ser l'animal de companyia més fidel i servicial dintre les especies, desenvolupant fins i tot feines que van des del pasturatge als gossos de rescat. Tot i que si podem destacar un paper fonamental i necessari en la vida de moltes persones, és el de formar part com a un membre més de la família.

Els veterinaris treballem diàriament amb aquests magnífics animals i lluitem per regular polítiques que afavoreixin la seva situació, des del control de la cria amb les campanyes d'esterilització a l'educació ciutadana sobre la cura i les necessitats de les mascotes, tenint sempre clar que cap animal és una joguina.


Per acabar, i fent referència a la situació actual en la qual ens trobem amb l'arribada de la Covid-19, volem remarcar la necessitat d’integrar els veterinaris amb les altres professions sanitàries per abordar de manera integral aquesta situació. També, podem així garantir una millor coordinació de les polítiques de vigilància de la salut animal, dels patògens i de les malalties transmeses. Aquest enfocament coordinat, multidisciplinar i interdisciplinar, recollit sota el lema "One Health", és especialment rellevant per la seguretat alimentària, el control de zoonosis i la resistència als antibiòtics.

 

Cuidar dels animals és cuidar del planeta.