FEDERACIÓ AVÍCOLA CATALANA

02/10/2019

Protocol d'actuació en cas d'entrada a l'explotació sense consentiment

Davant els recents casos que hi hagut d’entrades de persones no autoritzades a granges, la FAC ha elaborat un protocol d’actuacions que us adjuntem.