FEBRE DEL NIL OCCIDENTAL

25/11/2020

El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), agència de la Unió Europea (UE) té com a missió contribuir a la defensa d'Europa contra les malalties infeccioses, ha publicat una guia sobre Pràctiques i estratègies de control de vectors contra el virus del Nil Occidental.

En aquest informe s’identifiquen i s’avaluen els reptes i les necessitats dels països de la Unió Europea així com diversos aspectes per a la implementació d’estratègies de control de vectors que donin resposta al virus del Nil Occidental.

 

Podeu consultar la guia aquí.