FEBRE DEL NIL OCCIDENTAL I VIGILÀNCIA EN ÈQUIDS

28/08/2020

Des del Servei de Prevenció en Salut Animal del DARP, s’ha elaborat una nota sobre la vigilància en èquids per a la detecció de la Febre del Nil Occidental (FNO), per tal de recordar a totes les parts implicades, la importància d’aquesta vigilància i la detecció precoç de la malaltia, no tan sols per la salut animal, sinó també per la salut pública, ja que es tracta d’una zoonosis.

Durant els darrers anys, dins del marc del programa de vigilància del Virus del Nil Occidental a Catalunya, implementat entre el DARP i el CReSA, s’han obtingut resultats serològics positius (no confirmats per PCR o aïllament) en aus o cavalls de diferents zones de Catalunya, el qual indica que possiblement hi ha circulació del virus al nostre territori.

El passat més de juliol, es van detectar els primers casos clínics en persones d’un brot de FNO que està afectant a humans i èquids a la comunitat autònoma d’Andalusia. A data d’avui, ja s’hi han notificat 32 focus en èquids (adjuntem la nota sobre la situació de la FNO a Andalusia elaborada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació).

Per aquest motiu, es vol fer esment de la importància de la vigilància en èquids que presentin una simptomatologia compatible amb la Febre del Nil Occidental i sobretot la comunicació i presa de mostres d’aquests en cas de sospita per part dels veterinaris clínics, per possibilitar una detecció precoç de la malaltia.

Documents adjunts:

  • Nota sobre la vigilància en èquids per a la detecció de la Febre del Nil Occidental
  • Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya 
  • Nota sobre la situació a Andalusia.

Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb el servei de Prevenció en Salut Animal del DARP (salutanimal.daam@gencat.cat).