ESTUDI DE LA INFECCIÓ AMB SARS-CoV-2 EN GOSSOS I gatGATS A CATALUNYA

28/05/2020

El passat divendres dia 22 us vàrem presentar un estudi que el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC) i els quatre Col·legis de Catalunya, juntament amb IRTA-CReSA, inicien per detectar casos d’infecció amb SARS-CoV-2 en gossos i gats a Catalunya.

Recordem que demanàvem la vostra col·laboració per a la recollida de mostres en gossos i gats infectats i/o malalts en el nostre entorn mitjançant RT-PCR de SARS-CoV-2 per a la detecció d’anticossos en sèrum/plasma.

En la documentació que es demanava per incloure a la mostra vàrem detectar un possible incompliment de la llei de protecció de dades. Per evitar complicacions posteriors que poguessin alterar el resultat de l’estudi, es va decidir reenviar tota la documentació de cap i de nou amb les rectificacions pertinents.

L’enviament de les mostres serà gratuït, es farà a traves de SEUR i s’organitzarà contactant amb el Col·legi els matins dels dimarts de cada setmana (preferiblement abans de les 10h del mati).

Recomanem la lectura de les respostes a les FAQ’s.

Teniu els detalls en els documents adjunts i per qualsevol dubte podeu contactar a través de colvetgi@covgi.cat o 972 20 00 62.

Moltes gràcies per a vostra col·laboració.