ESTUDI A LA REEXPOSICIÓ DEL SARS-CoV-2 EN GATS

03/06/2020

Un equip d’investigadors del College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences (Colorado State University) ha confirmat que els gats són altament susceptibles a la infecció per SARS-CoV-2, que cursa sempre de forma subclínica, amb un període prolongat d'eliminació oral i nasal de virus i que té capacitat important de transmissió per contacte directe amb altres gats.

Informen que els gats desenvolupen una forta resposta d'anticossos neutralitzants capaços d'evitar una reinfecció. No obstant, confirmen que els gossos no eliminen el virus després de la infecció, sinó que desenvolupen una potent resposta d'anticossos neutralitzants.

Finalment, corroboren que actualment no hi ha evidència que els gats o els gossos juguin un paper important en l'exposició humana, però la zoonosi inversa (d'humans a animals) és possible si els propietaris infectats exposen a les seves mascotes durant una infecció aguda. Per això, si els humans simptomàtics segueixen els procediments de quarantena apropiats i es queden a casa amb les seves mascotes, hi ha un risc mínim que un gat potencialment exposat infecti a un altre humà.

La resistència a la reexposició manté l'esperança que una estratègia de vacuna pot protegir els gats i, per extensió humana, a la susceptibilitat de malaltia.

Estudi complet: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.28.120998v1