ES PRECISA LA CONTRACTACIÓ D'UN VETERINARI/A ESPECIALITZAT I AMB EXPERIÈNCIA EN CLÍNICA EQUINA

15/01/2018

Des de l'Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de l'Ajuntament de Palma, es precisa la contractació d'un veterinari/a especialitzat i amb experiència en clínica equina, per a la realització de les revisions obligatòries i extraordinàries durant l'any 2018 dels cavalls adscrits al servei municipal de cotxes de cavalls (Galeres).

S'adjunta l’enllaç amb la pàgina Web de l'Ajuntament de Palma (Perfil del Contractant – Contractes menors - Ecologia) on es troba disponible el plec de condicions tècniques que regiran per a la presentació d'ofertes i propostes del servei d'assistència externa veterinària per a la realització d'aquestes revisions:

https://perfilcontractant.palma.cat/portal/PALMA/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=108043&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=ca&codMenu=2435#anclaDatosEspecificos1

La data màxima de lliurament de les propostes serà el dimarts dia 30 de gener de 2018.