ELS PROFESSIONALS VETERINARIS TAMBÉ COMPTEN

22/04/2020

El Col·legi de Veterinaris de Girona (COVGi) sempre ha donat importància al concepte “One Health”, emfatitzant la interconnexió entre la salut humana, animal i el medi ambient, i ressaltant la necessitat d’una aproximació global interdisciplinària a les malalties zoonòtiques.

Des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), juntament amb el COVGi, considerem que s’hauria d’abordar l’actual pandèmia des d’una perspectiva epidemiològica i comptar els professionals veterinaris en els comitès científics.

Teniu, adjunts, els documents següents:

  • Carta adreçada a l’Hble. Sra. Alba Vergés, Consellera de Salut, que argumenta la nostra presencia en comitès assessors davant epidèmies zoonòtiques i en particular en aquesta.
  • Escrit de la Sra. Cori Escoda, presidenta del CCVC, que ressalta l'experiència de les ciències veterinàries en la lluita contra les malalties contagioses. (http://ara.ad/_915c7710?s=e).
  • Escrit de la Secretària General de l'ACVC, la Prof. Dra. Maria dels Àngels Calvo, que consciencia la societat sobre la importància de la nostra professió.