Document amb instruccions passaport mascotes

04/08/2017

Ateses les incidències detectades per les autoritats competents d’altres Estats membres relacionades amb incorreccions en la manera d’emplenar el passaport establert pel Reglament 576/2013, per al desplaçament de gossos, gats i fures entre Estats membres, la Subdirecció general de Sanitat, i Higiene animal i Traçabilitat ha elaborat el document: “Instrucciones pasaporte mascotas".

Informació addicional