DISPOSICIONS SOBRE EL SERVEI VETERINARI DURANT L'ESTAT D'ALARMA

26/10/2020

Des del COVGi, volem recordar als nostres col·legiats i col·legiades la darrera disposició del BOE amb relació a la nova declaració d’estat d’alarma mitjançant Reial Decret 926/2020 i com afecta de forma directa o indirecta al nostre col·lectiu des del dia 25 d'octubre de 2020.

La nova disposició, tot i que limita els desplaçaments en horari nocturn, permet circular per donar atenció veterinària d’urgència i per anar a treballar i tornar al domicili.

De manera específica, l'article 5è, Apartat 1, estableix el següent:

Durant el període comprès entre les 23:00 i les 6:00 hores, les persones únicament podran circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

  1. a) Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.
  1. b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  1. c) Assistència a centres d'atenció veterinària per motius d'urgència.
  1. d) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  2. e) Retorn a el lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en aquest apartat.”

Cal afegir que, a Catalunya, la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, limita l’horari fins a les 22 hores i també permet circular amb les mascotes al carrer amb aquestes condicions:

Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.”

És a dir, que a Catalunya les restriccions de circulació són de les 22:00 a les 6:00 hores.

Per aquest motiu, es recomana als veterinaris que hagin de desplaçar-se durant l’horari restringit que duguin la declaració responsable i una certificació com la que duien durant el mes de març.

 

 

Podeu consultar el text complet del BOE i del DOGC.