DEPARTAMENT DE SALUT - GENERALITAT DE CATALUNYA - DOSSIER

02/04/2019

Agència de Salut Pública de Catalunya

Dossier d’informació rellevant per desenvolupar una tasca pedagògica en relació a les Biorresistències, que també podeu trobar en el link del web de l’ACSA:

http://acsa.gencat.cat/ca/Publicacions/dossiers-informatius/la-bioresistencia-o-resistencia-als-antimicrobians/

Aquest document és el resultat de l’estratègia de comunicació que va iniciar l’any 2017 la Comissió Directora de Seguretat Alimentària ( participada per tots els Departament de la Generalitat de Catalunya amb responsabilitat en  la vigilància i  control alimentari, per l’administració local i per les associacions de consumidors)  amb l’objectiu de millorar la comunicació en temes “complexes”, aquells  que són difícils d’explicar a la població , que creen desconfiança malgrat que les dades dels controls i les evidències científiques ens indiquen que ara per ara no són un problema de seguretat alimentària o salut,  com per exemple les Resistències als antimicrobians, que moltes persones encara pensen que la resistència als antibiòtics ve causada  per un consum de carn amb una càrrega elevada d’antibiòtics.

Desfer aquest missatge no és fàcil i la finalitat d’aquest dossier (a partir d’infografies) és que tots les parts implicades en la seguretat alimentària puguin comunicar de manera clara i veraç. La professió veterinària sens dubte és un gran prescriptor en aquest sentit.

 

Veureu que el document s’organitza en diversos capítols: Què són les biorresistències?, cóm es produeixen?, cóm es propaguen?.... i cada capítol te la seva infografia, cada capítol és independent de la resta per facilitar  una explicació dosificada en funció del que es vulgui remarcar.