DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA PESCA I ALIMENTACIÓ

01/08/2019

Tríptic informatiu entrades il·legals grups animalistes en granges.

Per indicació de la Subdirecció de Ramaderia, us comuniquem que, en relació als episodis recents d’entrades il·legals en explotacions ramaderes per part de grups animalistes, el departament ha elaborat el tríptic adjunt de recomanacions pels ramaders.

Us informem que aquest tríptic també el podeu trobar al web del DARP, a l’apartat de ramaderia d’àmbits d’actuació, a destacats de Sanitat animal i també de Benestar animal (http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/sanitat-animal/sanitat-animal/enllacos-documents/fitxers-binaris/triptic-recomanacions-entrades-illegals-explotacions-ramaderes.pdf).