DEP. D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA

19/12/2018

Recorda: No hi ha cap risc per als humans!
Evitar la #PPA és cosa de tots!
És una malaltia que afecta els porcs senglars i els porcs domèstics