DARP - Servei de Prevenció en Salut Animal

24/10/2019

Modificació en el model - Obligatorietat de comunicar els tractaments medicamentosos dels èquids

Us informem que s'ha modificat el Model de Comunicació de tractaments veterinaris que exclouen els èquids de la cadena alimentària i hem afegit dues dades importants que mancaven:

-       Diferenciació si l’exclusió és definitiva o temporal (6 mesos)

-       En cas de tractaments de més d’un dia de duració que excloguin de la cadena alimentària l’èquid de forma temporal (6 mesos) s’haurà d’informar la data de la darrera aplicació.

 

Tal i com estableix el Reglament d’execució (UE) 2015/262 de la Comissió, de 17 de febrer de 2015, que estableix normes d’acord amb les Directives 90/427/CEE i 2009/156/CEE del Consell, pel que respecta als mètodes d’identificació dels èquids, incorporat a l’ordenament jurídic espanyol pel Reial decret 676/2016,  el personal veterinari que realitza tractaments medicamentosos als èquids, té l’obligació d’anotar en el passaport de l’èquid aquells tractaments que els exclouen de la cadena alimentària, ja sigui de forma definitiva, com de forma temporal (6 mesos) i comunicar-ho, en un termini de 14 dies, a l’autoritat competent.

A Catalunya l’autoritat competent és el Servei de Prevenció en Salut Animal del DARP i la manera de fer la comunicació és a través de l’adreça de correu salutanimal.daam@gencat.cat. Per comunicar-ho correctament, el personal veterinari podrà emprar aquest quadre en el que s’esmenta tota la informació necessària als efectes.