CURS AL COVGi - AVHIC - "ELS PARÀSITS EN ELS PRODUCTES DE LA PESCA"

11/04/2018

Dimecres 25 d'abril

Conscients de la conjuntura econòmica actual, així com de la necessitat de formació continuada dels Tècnics i professionals dedicats a la Seguretat i Tecnologia

alimentària, a AVHIC (Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya) hem fet un important esforç per adaptar-nos i facilitar una formació de qualitat, amb ponents

de reconegut prestigi en el sector, però amb una fórmula que permet tractar temes molt concrets, en un temps reduït, amb la qualitat tècnica de sempre, però amb un

preu molt ajustat, per facilitar l’accés a tothom.

Aquest nou producte l’hem anomenat “Píndoles formatives”, i són mòduls de formació de 3 hores, a un preu just i, per tant, oberts a la major part dels Tècnics.

La píndola que us proposem revisa els riscos sanitaris derivats del possible consum de peix parasitat i productes elaborats a partir d'aquest, en associació amb les pèrdues

econòmiques i escassa qualitat derivada del parasitisme en productes pesquers i de l'aqüicultura.

La sessió s'ha orientat cap a la presentació de les espècies de paràsits més freqüents en el peix i marisc destinat al consum humà, així com als mètodes de detecció i

inactivació existents i en continu desenvolupament. Es tracta d’una píndola formativa que també aprofundirà en les espècies poc conegudes encara que també molt

freqüents en els ambients aquàtics marins i continentals.

ELS VETERINARIS COL·LEGIATS A GIRONA TENIU LA INSCRIPCIÓ GRATUÏTA, HO HEU DE SOL·LICITAR AL colvetgi@covgi.cat INDICANT QUE ASSISTIREU AL CURS I EL NOM I COGNOMS.

Informació addicional