COVID-19 I GATS FERALS

15/04/2020

Recomanacions de caràcter tècnic

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha elaborat unes recomanacions de caràcter tècnic i de gestió de les colònies felines en el període d’alerta sanitària per la COVID-19 i que ha fet arribar a les entitats i administracions locals.

Informació addicional