COMUNICAT DE L'EFSA (L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària )

13/11/2019

L’EFSA ha identificat perills i ha proposat mesures preventives i correctores per fer front als riscos del benestar animal més comunament observats durant la matança d’aus de corral per a la producció d’aliments i el control de malalties.

S' ha publicat en data  13 de novembre de 2019 dues opinions científiques relacionades amb el benestar animal  de les aus de corral durant el sacrifici.

Les opinions donen una visió general publicada de tot el procés de sacrifici des de l'arribada i la descàrrega d'aus fins a la mort fins al sagnat i la matança. Identifica diversos riscos que generen problemes de benestar (com ara dolor, set, fam o moviment restringit) i proposa mesures preventives i correctores, quan sigui possible.

La majoria dels perills tenen el seu origen en el personal (Staff), per exemple, la manca de formació i personal qualificat. Els consells de l'EFSA posen de manifest la importància que el personal estigui format adequadament en les diferents fases de la matança i per a una clara identificació de rols i responsabilitats.

Les noves opinions científiques són les primeres d'una sèrie d'actualitzacions sobre el benestar dels animals a la matança sol·licitades per la Comissió Europea. L’EFSA publicarà noves opinions el 2020 sobre els porcs (març), el bestiar (juny) i altres espècies (desembre). Totes les opinions es basen en els últims coneixements científics disponibles i s’estan desenvolupant en consulta amb experts en benestar animal dels Estats membres de la UE.

Els resultats seran utilitzats per la Comissió Europea en els debats amb l'Organització Mundial de Salut Animal (OIE) destinats a alinear els enfocaments sobre el benestar animal en el sacrifici.