COMUNICAT AIAC

23/07/2020

Directors facultatius de Centres

Des del Col·legi de Veterinaris de Girona, us informem que, arran de les últimes millores realitzades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, ja és possible la vinculació de més d’un director facultatiu per Centre Veterinari, tant a través del Col·legi, on ja estava habilitada aquesta funció, com de l’AIAC.

És per això que, quan es formalitzi la creació d’una nova raó social, aquesta ja pot tenir associat més d’un responsable. Per tal de fer-ho possible, el document de petició d’usuari de l’AIAC l’hauran de signar els diferents responsables del Centre. 

Si es tracta d’actualitzar una raó social ja existent, poseu-vos en contacte amb el Col·legi i us indicarem com realitzar-ho.