COMUNICAT

18/02/2022

COL·LEGIS PROFESSIONALS DE L'ÀMBIT DE LA SALUT DE CATALUNYA SOBRE LA NECESSITAT DE MANTENIR ELS FONS ESTATALS COVID-19