CELEBRACIÓ DIA MUNDIAL DE LLUITA CONTRA LA RÀBIA

28/09/2020

Avui se celebra el 14è Dia Mundial de lluita contra la Ràbia en el qual la comunitat internacional s’uneix per promoure la lluita contra la ràbia i una gran varietat d'esdeveniments es duran a terme al voltant de el món.

La vigilància i la sensibilització envers aquesta malaltia animal transmissible als humans segueixen sent essencials, en particular entre els veterinaris, que som un dels elements clau d’aquesta vigilància.  

Els veterinaris ens sumen a la iniciativa mundial liderada per l’OMS i la OIE d’erradicar la ràbia el 2030. Aquesta estratègia es basa en la vacunació dels gossos, en l’educació per a una tinença responsable i en una política de control dels gossos de carrer que parteixi de la correcta identificació dels animals de companyia.  

Per fer front a un brot de ràbia a Espanya és imprescindible la vacunació obligatòria en animals domèstics, una revisió anual de la vacuna i una adequada política d’identificació animal.