BVD ZERO

26/04/2019

LOS ANIMALES PERSISTENTEMENTE INFECTADOS DESEMPEÑAN UN PAPEL SUSTANCIAL

En aquest nou lliurament del col·leccionable sobre BVD parla de la importància que tenen els animals PI en el control d'aquesta malaltia
ja que aquests animals disseminen elevades concentracions de virus en tots els líquids corporals i durant tota la seva vida.

Informació addicional