BREXIT

06/02/2020

En relació amb el Brexit, i el moviment (no comercial) d'animals, us dono trasllat d'un enllaç de el Ministerio deAgricultura, Pesca i Alimentación, en el qual es recull la situació actual.