ANIMAL'S HEALTH

13/06/2019

El contraban il·legal de cadells s'ha convertit a Europa en un negoci més lucratiu que el tràfic de drogues. Aquesta pràctica il·lícita podria ajudar a expandir malalties com la leishmaniosi per països no endèmics

Llegeix aquí la notícia