AIAC

21/06/2019

Nou recordatori sobre la importància de comprovar el registre d'un microxip

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) recorda a tots els col·legiats veterinaris que quan s'atengui en la clínica o centre veterinari, un animal que ja porta implantat un microxip, és fonamental consultar i comprovar aquest número de microxip en les diferents bases de dades o arxius existents. 

És important fer-ho perquè és el moment de comprovar la titularitat de la mascota, validant que no estigui registrat en un altre arxiu a nom d'un propietari/posseïdor diferent d'aquell que es vol inscriure en AIAC. Fer aquesta comprovació pot evitar posteriors incidències.