AGRICULTURA CONVOCA ELS AJUTS A L'EXECUSIÓ DELS PROGRAMES DE SANITAT ANIMAL EN ELS SECTORS DEL PORCÍ

20/09/2017

Amb aquest ajuts es compensa els ramaders, a través de les Agrupacions de Defensa Sanitària, pels costos que els suposa l’execució de programes i actuacions sanitàries per al control i prevenció de malalties dels animals