ACTUALITZACIÓ LLISTAT PERITS JUDICIALS

21/12/2017

S’ha iniciat el procés d’actualització de les llistes de perits disposats a actuar davant els òrgans judicials de Catalunya pel 2018.Per constar-hi, ompliu el qüestionari clicant sobre ACTUALITZACIÓ LLISTAT PERITS JUDICIALS.TERMINI D'INSCRIPCIÓ 5/1/18

PARTITS JUDICIALS*
Llista de pèrits que preveu l’Ordre JUS/419/2009. Si un perit ha estat informat de les condicions que estableix aquesta Ordre, i està interessat a actuar en els supòsits i condicions que estableix (peritatges proposats d’ofici o per part que tingui reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta), cal que a la columna “Perit Ordre JUS/419/2009“ del fitxer, que conté un desplegable amb les opcions “N” o “S” (i que per defecte està marcat com a “N”), marqui l’opció “S”, i a continuació indiqui l’àmbit d’actuació. Per formar part d’aquesta llista cal que s’hagin emplenat aquests dos camps. *
SELECCIÓ D'ESPECIALITATS*