ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA VOLUNTARI DE LLUITA CONTRA LA IBR

11/11/2021

La Direcció general d’Agricultura i Ramaderia informa que ha actualitzat la informació sobre la Rinotraqueïtis infecciosa bovina (IBR) a la pàgina web del Departament, on ha fet públic el Programa voluntari de lluita contra la IBR.

Tot i que la decisió d’adherir-se al Programa voluntari de lluita contra la IBR és dels/de les ramaders/res de les explotacions bovines i és aquest/a que adquireix els compromisos, és important que els professionals de la veterinària que actuen en explotacions bovines coneguin aquesta actualització.

En els següents enllaços hi trobareu:

-         Programa del departament: a l’apartat d’informació relacionada hi trobareu l’enllaç al programa vigent.

-         Impresos i documents: a l’apartat d’informació relacionada hi trobareu la sol·licitud d’incorporació al programa que hauran d’emplenar les persones titulars de les explotacions interessades en entrar al programa voluntari i qualificar-se d’IBR. En aquesta mateixa pàgina hi podreu trobar l’enllaç al tràmit de petició genèrica, que és la manera com les persones interessades hauran de fer arribar la sol·licitud a l’oficina comarcal que correspongui.