ACADÈMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA

31/10/2019

Sessió pública extraordinària per a la recepció com Acadèmics Corresponents dels Drs. Jordi Cairó Vilagran i Josep Font Grau.

Informació addicional