3 NOVEMBRE 2020: DIA MUNDIAL ONE HEALTH

03/11/2020

A iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) i l’Organització Mundial de la Salut Animal (OIE), el 3 de novembre es dedica, per tercer any consecutiu, a l’enfocament “One Health”.

Com sabeu, sota el lema "One Health", es pretén promoure, millorar i defensar la salut i el benestar de totes les espècies (humans, animals i plantes) mitjançant la millora de la cooperació i la col·laboració entre professionals de salut pública, sanitat animal i salut ambiental i, en conseqüència, potenciar l'abordatge multidisciplinari dels riscos sanitaris en la interfície humà-animal-ecosistema.

Aquest enfocament troba tot el seu interès en la lluita contra la resistència als antibiòtics, malalties zoonòtiques, seguretat alimentària, malalties transmeses per vectors, salut ambiental, salut mental i molt més on la salut humana, la salut animal i els equilibris ambientals estan estretament relacionats. A més, les crisis sanitàries recents [casos d’infeccions humanes amb certs virus de la grip aviària, reaparició de malalties transmeses per vectors (Zika, dengue, Ebola)] també han posat de relleu la importància d'un enfocament integrat de les malalties infeccioses que impliquen humans, animals i el seu entorn. Aquest enfocament no es limita a les malalties transmissibles, ja que les accions per protegir el medi ambient tenen efectes beneficiosos sobre totes les dimensions de la salut humana i animal.

Enguany, en plena pandèmia del coronavirus, aquest concepte ha adquirit especial rellevància i ha evidenciat que la salut humana i animal no poden abordar-se de manera aïllada.

El Col·legi de Veterinaris de Girona (COVGi) sempre ha donat importància al concepte “One Health”, emfatitzant la interconnexió entre la salut humana, animal i el medi ambient, i ressaltant la necessitat d’una aproximació global interdisciplinària a les malalties zoonòtiques.

Com a professió sanitària, els veterinaris hem de tenir un paper més actiu durant la present pandèmia, així com un paper més rellevant en la prevenció de futures amenaces.