Vols Col·legiar-te?

QUE NECESSITES:

-Títol oficial de la llicenciatura o grau de veterinària o, en el seu defecte, el resguard de tramitació d'aquest. Disposeu d'un termini de 12 mesos per presentar el títol acadèmic.

  En el moment de la formalització de la col·legiació, serà imprescindible presentar l’original o la fotocòpia compulsada del títol.

- DNI original.

- 1 Fotografia en format digital que ens enviareu al colvetgi@covgi.cat 

- 60€ de drets de col·legiacio que caldrà portar en metal·lic o fer ingres al compte ES30 0081 0178 6600 0202 0004 indicant el concepte Drets de Col·legiació i el nom i cognoms.

- Emplenar els documents de PDF que hi ha a l'esquerra, 

- Per estar col·legiat es obligatori tenir contractada una polissa de responsabilitat civil professional. Aquesta va inclosa en el preu de la quota trimestral de 60€.

 

PER VETERINARIS DE FORA DE LA UE el títol de Veterinaria ha de presentar-se reconegut i homologat per la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y homologaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Paseo del Prado, 28, 28071 Madrid.