Vols Col·legiar-te?

QUE NECESSITES:

Per entrar a formar part del COVGi, has d’emplenar i signar la documentació que indiquem a continuació:

PRIMERES COL·LEGIACIONS La documentació necessària és:

 • Sol·licitud de col·legiació.
 • Fitxa de col·legiació.
 • Títol professional, resguard del títol original (en aquest cas necessitarem el títol professional definitiu en el termini d’un any) o fotocòpia compulsada del mateix.
 • DNI original.
 • Fotografia tipus carnet.
 • Autorització bancària per domiciliar els rebuts.
 • Pagament de 60€ de drets de col·legiació.
 • Documents d’adhesió de l’assegurança professional.
 • Compromís amb l’AIAC.

 

SEGONES COL·LEGIACIONS A GIRONA

En cas de donar-se de baixa i voler tornar a col·legiar-se al mateix COVGI, el procés a seguir és el mateix que per donar-se d’alta, tot i que, en aquest cas, es conserva el mateix número de col·legiat/da.

VETERINARIS PROCEDENTS D'ALTRES COL·LEGIS 

En cas de procedir d’un altre col·legi professional d’alguna província de l’Estat, la documentació necessària és la següent:

 • Sol·licitud de col·legiació.
 • Fitxa de col·legiació.
 • Carta de bona conducta del col·legi de procedència en el qual es faci constar que s'està al corrent dels pagaments.
 • Títol professional, resguard del títol original (en aquest cas necessitarem el títol professional definitiu en el termini d’un any) o fotocòpia compulsada del mateix.
 • DNI original.
 • Fotografia tipus carnet, si es possible, millor format digital.
 • Autorització bancària per domiciliar els rebuts.
 • Pagament de 60€ de drets de col·legiació.(metàl·lic o transferència bancaria)
 • Documents d’adhesió de l’assegurança professional.
 • Compromís amb l’AIAC.

 

VETERINARIS DE FORA DE LA UE 

Els veterinaris procedents de fora de la UE necessitaran la següent documentació per col·legiar-se al COVGi:

 • Sol·licitud de col·legiació.
 • Fitxa de col·legiació.
 • Títol de veterinària homologat, segons el procediment reservat per a títols habilitants per a l’exercici de professions regulades a Espanya.

Per més informació: https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=e6242e7ec5876610VgnVCM1000001d04140aRCRD

 • DNI/NIE original o permís de treball i de la targeta de residència.
 • Fotografia tipus carnet.
 • Autorització bancària per domiciliar els rebuts.
 • Pagament de 60€ de drets de col·legiació.
 • Documents d’adhesió de l’assegurança professional.
 • Compromís amb l’AIAC.

 

VETERINARIS COMUNITARIS

 • Sol·licitud de col·legiació.
 • Fitxa de col·legiació.
 • Títol de veterinària homologat, segons el procediment de reconeixement de títols obtinguts a la Unió Europea.

Per més informació: https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=c7b9242eaeb76610VgnVCM1000001d04140aRCRD

 • DNI/NIE original.
 • Fotografia tipus carnet.
 • Autorització bancària per domiciliar els rebuts.
 • Pagament de 60€ de drets de col·legiació.
 • Documents d’adhesió de l’assegurança professional.
 • Compromís amb l’AIAC.