SEU

La creació del Col·legi de Veterinaris de Girona data del 1906, tot i que els veterinaris ja treballaven de forma col·legiada des de la segona meitat del segle XIX, amb l’aparició d’organitzacions professionals que acabarien essent els foments de l’actual Col·legi.

El “Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de Girona” quedà constituït oficialment per efectes jurídics el 20 de gener de 1906, després de l’Assemblea General del 23 de desembre de 1905.

El 30 de gener de 1906, s’elaborà el Reglament del “Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de Girona” i el 30 d’abril s’aprovaren els estatuts, que constaven de 13 capítols i 53 articles amb 3 articles addicionals.

El Col·legi de Veterinaris de Girona (COVGi) té com a funció principal vetllar i defensar els interessos col·lectius de la professió veterinària.

Al llarg de la seva trajectòria, el Col·legi ha lluitat en defensa d'aquests objectius, mantenint una constant vigilància dels principis ètics i professionals però, també, adaptant el nostre Codi de Deontologia i els Estatuts als canvis sanitaris i socials.

És per això que hem diversificat les nostres actuacions amb la voluntat d’oferir un suport integral al veterinari per desenvolupar la seva carrera amb professionalisme i amb la màxima seguretat.

El COVGi representa els gairebé 550 veterinaris i veterinàries que exerceixen la veterinària a la província de Girona.

 

Funcions del Col·legi

  • Registre de persones col·legiades i societats professionals
  • Vetllar per la bona pràctica de la medicina veterinària: vigilància i auto-regulació
  • Representar i defensar els interessos col·lectius de la professió