Òrgans de representació

 • President - Sr. Ramon Cedó Benet

  President - Sr. Ramon Cedó Benet

 • Secretària - Sra. Geraldine Hocsman Carmio

  Secretària - Sra. Geraldine Hocsman Carmio

 • Vice-President / Vocal Sr. Bernat Serdà Bertran

  Vice-President / Vocal Sr. Bernat Serdà Bertran

 • Tresorer - Sr. Rafael Mendieta Fiter

  Tresorer - Sr. Rafael Mendieta Fiter

 • Vocal - Sr. Fernando Jiménez Guirado

  Vocal - Sr. Fernando Jiménez Guirado

 • Vocal: Sr. Antoni Margenat Luque

  Vocal: Sr. Antoni Margenat Luque

 • Vocal - Sra. Laia Borrás Catalán

  Vocal - Sra. Laia Borrás Catalán