El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya presenta el dossier GIF·VET

23/10/2023

Gestió de colònies felines

Informació addicional

L’entrada en vigor de la nova Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, implica canvis pel que fa a les responsabilitats dels ajuntaments en matèria de benestar animal i salut pública i, més específicament, en relació amb les colònies felines.

Amb l’objectiu d’aclarir-ne els punts clau als tècnics i responsables dels ajuntaments, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha presentat el dossier «GIF·VET. Gestió de colònies felines». Les colònies felines són una qüestió molt important en salut pública i en la qual els veterinaris tenim un paper clau.