DIA MUNDIAL ONE HEALTH

03/11/2023

Els veterinaris incideixen en la conveniència de cuidar el benestar de cada espècie segons les seves característiques i necessitats

Des de 2016, cada 3 de novembre se celebra el Dia Mundial One Health amb l'objectiu de cridar l'atenció visibilitzar la necessitat de l'enfoquament One Health per preservar la salut humana i animal.

La pandèmia de la COVID-19, una crisi de salut humana derivada d'un virus de possible origen animal, va fer palesa la rellevància del concepte “One Health” a l'hora de comprendre i afrontar els riscos sanitaris mundials. Utilitzat sovint en la coordinació dels esforços multisectorials de prevenció, preparació i resposta a les malalties zoonòtiques (transmissibles dels animals als humans o viceversa), aquest concepte resulta essencial per al control de malalties zoonòtiques prioritàries com la ràbia, la influença aviària o les febres hemorràgiques virals com l'Ebola. A més, nombrosos problemes transversals, com la resistència als antimicrobians, la seguretat alimentària, el canvi climàtic i la fragilitat de les infraestructures sanitàries, cal pensar des d'una perspectiva multisectorial i multidisciplinària, que garanteix l'enfocament “Una salut”.


En aquesta nova trobada de les Xerrades "One Health" de l'Organització Col·legial Veterinària Española, Rebeca García Pinillos i Jaume Fatjó analitzen la relació que existeix entre el benestar animal, el benestar humà i el medi ambient.

Xerrades 'One Health' - 'One Welfare'