DIA MUNDIAL DE LES ZOONOSIS

06/07/2024

L'OCV alerta sobre l'augment de zoonosi i la necessitat d'un sistema de prevenció integral

L'Organització Col·legial Veterinària (OCV) alerta sobre l'augment de casos de zoonosi a tot el món i la urgència d'establir un sistema de prevenció integral. Aquest increment és degut a factors com la globalització i el canvi climàtic, que faciliten la ràpida transmissió de patògens i, per tant, la difusió de malalties.

Cada any moren prop de vint milions de persones a causa d'una malaltia d'origen animal, però “són moltes més les vides que se salven gràcies a la prevenció o l'acció ràpida dels professionals que ens dediquem cada dia a controlar i gestionar l'emergència i reemergència de malalties zoonòsiques”, assenyala l'OCV.

Tot i això, i amb motiu del Dia Mundial de les Zoonosis, que se celebra cada 6 de juliol, l'OCV emfatitza en la necessitat d'una estratègia que combini vigilància sanitària, investigació científica i col·laboració interdisciplinària. Aquest enfocament integral, conegut com a Una Sola Salut, no només és crucial per detectar i controlar brots actuals, sinó per anticipar i prevenir futures epidèmies i pandèmies, garantint així la salut pública i la seguretat global.

 

A més, el màxim òrgan representatiu dels veterinaris reclama una implicació més gran per part dels professionals de la salut humana, animal i ambiental, i la posada en marxa del concepte One Health a nivell pràctic, ja que “encara que la teoria està cada vegada més clara, cal la creació, desenvolupament i aplicació de normatives que transformin aquest enfocament en eines efectives per a les administracions”.

Les properes passes -conclou l'OCV- se centren en tres blocs fonamentals: la investigació, amb el disseny d'estratègies de prevenció i vigilància de malalties infeccioses; la formació dels diferents actors implicats en la salut global, i una política sanitària que involucri les administracions públiques i els diferents organismes de salut de manera coordinada a partir de protocols perfectament definits.