DIA MUNDIAL CONTRA LA RÀBIA

28/09/2023

El Dia Mundial contra la Ràbia es commemora cada 28 de setembre, celebrant l'aniversari de la mort de Louis Pasteur, mort el 28 de setembre de 1895. Pasteur va ser el creador de la vacuna antiràbica, els seus descobriments en diversos camps de les ciències naturals i les seves aportacions a la salut pública van permetre i encara permeten a avui salvar innombrables vides. 

El Dia Mundial de lluita contra la Ràbia és una jornada transcendental per promoure la lluita contra aquesta malaltia i reforçar la conscienciació sobre la seva prevenció. Cerca sensibilitzar i promoure l'eliminació de la ràbia a nivell global. És un esdeveniment inclusiu creat per unir les persones, organitzacions i sectors interessats en la lluita contra la ràbia.

La ràbia és una malaltia zoonòtica amb una taxa de letalitat del 100%. La vacunació canina és l'eina més efectiva i constitueix la principal acció per a la prevenció de la ràbia als gossos.

Aquest esdeveniment també constitueix una oportunitat per recordar tots els sectors que la lluita contra la ràbia no es limita a un únic dia, sinó que exigeix dur-se a terme de manera sostenible per tal de disminuir el nombre de morts causades per aquesta malaltia.